Oops!

To register for access, please go to gov.wales/talk-me-guidance-practitioners and click on the Short e-learning course link, which looks like this:

Short e-learning course
gov.wales
Already registered?

Please log in.

Wps!

I gofrestru ar gyfer mynediad, ewch i llyw.cymru/siarad-gyda-fi-canllawiau-ymarferwyr a chliciwch ar y ddolen Cwrs byr e-ddysgu, sy’n edrych fel hyn:

Cwrs byr e-ddysgu
llyw.cymru
Wedi cofrestru’n barod?

Cliciwch yma i fewngofnodi.